01. OGÓLNE ZASADY DOSTAWY ZAMÓWIEŃ

Kwiaciarnia Internetowa www.FlowerStory.pl  prowadzona jest przez firmę FlowerStory Jacek Malicki z siedzibą w Liszkach, identyfikującym się numerami: REGON 366186099, NIP 693-196-37-78 zwana dalej FlowerStory. FlowerStory prowadzi sprzedaż kompozycji kwiatowych, dodatków i innych produktów przez internet oraz telefon na terenie Krakowa i powiatu krakowskiego. Zamówienia dokonywane przez internet są obowiązujące. Zamówienia dokonywane za pomocą środków porozumiewania się na odległość – inne niż internet są wiążące. Zamówienia realizowane są zgodnie z podanymi danymi przez Klienta podczas składania zamówienia, na adres odbiorcy. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów przez Klienta, tj. realizowania przez firmę FlowerStory zamówień, składania zamówień, cen, płatności i składania reklamacji. Składając zamówienie Klient oświadcza, że zapoznał się  i w pełni akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu. Wszystkie informacje dotyczące statusu zamówienia mogą zostać przekazane przez Biuro Obsługi Klienta. Wszystkie kwestie związane ze zmianą zamówienia mogą zostać przeprowadzone przez Biuro Obsługi Klienta. Za "Zamówienie Specjalne" uznaje się zamówienie na produkt spoza oferty standardowej oraz zmieniony na podstawie dyspozycji Klienta produkt z oferty standardowej (zmiany mogą obejmować m.in. wielkość, kolorystykę, formę itp.).

02. SKŁADANIE ZAMÓWIEN

Zamówienie może zostać złożone przez internet, telefonicznie, bądź osobiście w biurze FlowerStory. Potwierdzenie złożenia zamówienia przesyłane jest na podany w trakcie składania zamówienia adres e-mail, lub w przypadku gdy Klient nie posiada adresu e-mail, przekazywane jest ustnie podczas rozmowy telefonicznej. FlowerStory gwarantuje  prawo do wprowadzenia zmian dotyczących daty, adresu, składu zamówienia dostawy przesyłki kwiatowej najpóźniej na 2 dni robocze przed datą doręczenia podaną przez Klienta w trakcie składania zamówienia. Wprowadzenie zmian może być możliwe również w późniejszym terminie, o ile zamówienie nie zostało jeszcze przekazane do realizacji. Zapraszamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klientów celem sprawdzenia możliwości wprowadzenia zmian.  FlowerStory gwarantuje prawo do wprowadzenia zmian dotyczących treści bilecika najpóźniej 1 dzień roboczy przed datą dostawy podaną w trakcie składania zamówienia. Wprowadzenie zmian może być możliwe również w późniejszym terminie, o ile zamówienie nie zostało jeszcze przekazane do realizacji. FlowerStory realizuje wyłącznie zamówienia w pełni opłacone lub takie, w przypadku których mailem przesłano bankowe potwierdzenie przelewu lub bankowe/pocztowe potwierdzenia wpłaty/zapłaty.

03. CENY I PŁATNOŚCI

Walutą w jakiej realizujemy zamówienia jest złoty polski (PLN). W przypadku dokonania płatności w innej walucie niż złoty polski, ewentualne  zwroty będą dokonywane w złotych polskich (PLN) wg przeliczenia stawki przez NBP. FlowerStory nie ponosi odpowiedzialności za różnice kursowe powstałe przy ewentualnych zwrotach kwot.

04. DOSTAWA NA TERENIE KRAKOWA

Dostawa na terenie Krakowa jest bezpłatna.

05. DOSTAWA NA TERENIE POWIATU KRAKOWSKIEGO.

Przed złożeniem zamówienia z dostawą kwiatów na terenie powiatu krakowskiego, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny, mailowy lub na czacie celem ustalenia szczegółów dostawy oraz ewentualnej dopłaty za dostawę. W przypadku złożenia zamówienia z dostawą poza terenem Krakowa, bez wcześniejszej konsultacji kwiaciarnia może  anulować zamówienie. Pieniądze zostaną zwrócone do 7 dni. Kwota zwrotu może zostać pomniejszona o koszty manipulacyjne (Dotpay, Paypal)

06. FORMY PŁATNOŚCI

Przy dokonywaniu płatności przez Klienta (tj. Nadawcę) przesyłki kwiatowej udostępniamy następujące formy płatności:

  • płatność przekazem pocztowym
  • płatność przekazem bankowym
  • płatność w systemie  Dotpay
  • płatność w systemie PayPal
  • płatność kartą kredytową i płatniczą on-line
  • płatność Blik

W przypadku dokonania płatności poprzez przelew bankowy lub pocztowy, Klient zobowiązany jest do wysłania potwierdzenia dokonania płatności drogą mailową.

07. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

FlowerStory dostarcza przesyłki kwiatowe 7 dni w tygodniu 24h na dobę. W trakcie składania zamówienia Klient może wybrać sobie przedział godzinowy doręczenia kwiatów. Postaramy się dołożyć wszelkich starań by przesyłka dotarła do odbiorcy w podanych przez Państwa godzinach. Ze względu na występujące czasami trudności logistyczne nieuzależnione od nas  mogą wystąpić rozbieżności czasowe w dostarczaniu przesyłki. Zamówienia z dostawą w przedziale czasowym 21-10 prosimy składać telefonicznie lub mailowo. Celem ułatwienia naszej współpracy z Państwem prosimy o składanie zamówień przynajmniej z 24h wyprzedzeniem. Ułatwi nam to realizację i pozwoli na jak najlepsze wywiązanie się ze zobowiązania. FlowerStory gwarantuje realizacje zamówienia jeśli zostanie ono złożone do godziny 15:00 w dni robocze danego dnia oraz gdy zostanie uiszczona opłata za zamówienie do godziny 15:00 danego dnia. Po tej godzinie prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta W trakcie składania zamówienia Klient może podać szczegółowe informacje dotyczące sposobu doręczenia lub godzin doręczenia w polu "Uwagi dla kwiaciarni". W przypadku nieobecności adresata przesyłki kwiatowej pod wskazanym adresem, kwiaty zostaną zostawione u sąsiadów.  W sytuacji gdy FlowerStory posiada numer kontaktowy do odbiorcy przesyłki, zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z nim (podając się za firmę kurierską, nie ujawniając zawartości przesyłki). Ewentualnie po wcześniejszym uzgodnieniu z nadawca przesyłki kwiaty zostaną zwrócone do kwiaciarni. W przypadku braku numeru telefonu do Klienta i Odbiorcy lub braku kontaktu z nimi przez 24 godziny od pierwszego terminu dostawy zamówienie uważa się za zrealizowane. Prosimy o jak najdokładniejsze sprecyzowanie miejsca dostawy co pozwoli nam na łatwiejsze wywiązanie się ze zobowiązania. W przypadku dostarczania przesyłek do miejsc publicznych ( hotele, szpitale, akademiki, uczelnie, firmy) w przypadku braku możliwości wejścia na teren budynku lub nieobecności Odbiorcy przesyłka zostanie pozostawiona na recepcji. FlowerStory nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie przesyłki Odbiorcy. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki kwiatowej przez Odbiorcę zamówienie traktowane jest jako zrealizowane. Zamówiony bukiet zostaje do odbioru przez Nadawcę w kwiaciarni. FlowerStory zastrzega sobie prawo do anulowania bądź wstrzymania zamówienia w momencie gdy nie może być ono zrealizowane. Zobowiązujemy się wtedy do zwrotu wartości zamówienia w ciągu 5 dni oraz do jak najszybszego kontaktu z Klientem. FlowerStory nie odpowiada za nieterminowe dostarczenie przesyłki kwiatowej w przypadku, gdy podczas składani zamówienia Klient poda nieprawidłowe dane. Godziny dostarczenia w taki dni jak: Dzień Babci, Dzień Dziadka, Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Mamy mogą ulec czasowym opóźnieniom od wskazanych przez Państwa przedziałów czasowych. Zamówienia nie dostarczone zostaną zrealizowane następnego dnia a w ramach rekompensaty za spóźnienie do złożonego zamówienia dodamy słodki upominek.

08. PROMOCJA „GRATIS”

Do wybranej przez Państwa kompozycji kwiatowej można dołączyć gratis. Rodzaj gratisu uzależniony jest od kwoty zamówienia. Promocja obwiązuje tylko z dostawą na terenie Krakowa. W przypadku nieobecności któregoś z gratisów, zastępujmy go innym o podobnej wartości.

09 REALIZACJA ZAMÓWIENIA FLORYSTYKI POGRZEBOWEJ

Podczas składania zamówienia, prosimy o podanie dokładnej godziny pogrzebu, daty oraz imienia i nazwiska osoby zmarłej. Kompozycja zostanie dostarczona do Klienta, Kościoła, Kaplicy, bądź na grób na terenie Krakowa. W przypadku braku obecności Państwa na pogrzebie, kwiaty zostaną dostarczone do kaplicy na około 10 minut przed pogrzebem i pozostawione przy trumnie.   

10. POLITYKA ZASTĘPOWANIA PRODUKTÓW

FlowerStory zobowiązuje się by dostarczane przez nas bukiety były jak najbardziej zbliżone do prezentowanych na zdjęciu. Jednak w związku z sezonowością i niedostępnością niektórych odmian kwiatów i dodatków, FlowerStory zastrzega sobie możliwość delikatnej zmiany kompozycji kwiatowej. Dostarczane przez nas kompozycje mogą także różnić się od tych zamieszczonych na zdjęciach ze względu na indywidualny styl każdego florysty. Dołożymy jednak wszelkich starań by bukiet utrzymał swój charakter, wielkość, kolorystykę zapewniając największy stopień podobieństwa do oryginału. Wartość bukietu pozostaje bez zmian. 

11. ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

Zamówienie może zostać anulowane najpóźniej na 2 dni robocze przed podaną w trakcie składania zamówienia datą doręczenia. Zamówienie może zostać anulowane także później, jeśli nie zostało jeszcze przekazane do realizacji. Zapraszamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta celem sprawdzenia statusu zamówienia. W przypadku anulowania zamówienia FlowerStory zwróci w terminie 7 dni kwotę zamówienia, pomniejszoną o koszty manipulacyjne operatora płatności. Zwrot może nastąpić tą samą metodą płatności, jaką dokonano zapłaty za zamówienie lub przelewem bankowym.

12. REKLAMACJE

Reklamacje należy składać w Biurze Obsługi Klienta serwisu FlowerStory oraz za pośrednictwem e-maila na adres kontakt@FlowerStory.pl albo pisemnie na adres siedziby firmy FlowerStory. Reklamacje może złożyć wyłącznie Klient składający zamówienie z tego samego e-maila. Wszelkie reklamacje dotyczące doręczenia przesyłki kwiatowej rozpatrywane będą w terminie 5 dni roboczych od dnia realizacji zamówienia. Każda reklamacja jest rozpatrywana indywidualnie. Reklamacje dotyczące składu lub jakości przesyłki kwiatowej rozpatrywane są wyłącznie w oparciu o dokumentację zdjęciową przesłaną przez Nadawcę lub Odbiorcę przesyłki kwiatowej. Klient ma prawo złożyć reklamację do dwóch dni od daty dostarczenia przesyłki kwiatowej. Każda reklamacja zostanie rozpatrzona przez FlowerStory w ciągu 5 dni roboczych od daty jej otrzymania. Podczas składania reklamacji Klient zobowiązany jest do przesłania danych niezbędnych do identyfikacji Klienta (nr zamówienia, adres odbiorcy, forma złożonego zamówienia). W przypadku podania niekompletnych danych w reklamacji lub w przypadku gdy  dane nie zgadzają się z podanymi w trakcie składania zamówienia, reklamacja zostaje odrzucona. FlowerStory jest zobowiązane do poinformowania Klienta o odrzuceniu reklamacji za pomocą e-maila lub telefonicznie. Klient zobowiązany jest wtedy do uzupełnienia brakujących danych do 2 dni roboczych  w celu dalszego procesu reklamacji. FlowerStory  gwarantuje świeżość kwiatów ciętych przez 2 dni od dnia ich doręczenia, podanego podczas składania zamówienia. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych tj. poniżej 5 stopni Celsjusza lub powyżej 25 stopni Celsjusza gwarancja świeżości obowiązuje przez 1 dzień. Ze względu na świeżość kwiatów ciętych dostarczanych przez FlowerStory reklamacje nie będą uwzględnianie w przypadku złego przechowywania kwiatów tj. złej pielęgnacji (wymiana wody, podcięcie końcówek łodyg kwiatów). Różnice w formie i kształcie bukietu ze względu na indywidualność florystów nie będą uwzględniane podczas reklamacji. Reklamacje dotyczące różnic w składzie bukietu oraz świeżości będą rozpatrzone wyłącznie w oparciu o zdjęcie dostarczonego bukietu. W przypadku braku zdjęcia reklamacja nie zostanie uwzględniona.

13. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Podczas składania zamówienia w FlowerStory Klient jest zobowiązany do podania danych nadawcy i odbiorcy przesyłki kwiatowej. Dane Klienta są wykorzystywane do kontaktu z Klientem w sprawie zamówienia i nie są ujawniane żadnym innym podmiotom. Przetwarzane są tylko przez FlowerStory w celach prowadzenia działalności handlowo-usługowej zgodnie z obowiązującym prawem polskim w szczególności z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 833). Dane odbiorcy są przekazywane wyłącznie dla celów związanych z realizacją zamówienia. Do komunikacji z odbiorcą przesyłki kwiatowej służy specjalne pole BILECIK, w którym nadawca może zamieścić informacje tekstową lub się podpisać. Brak treści w tym polu sprawia, że przesyłka zostanie dostarczona bez bilecika, anonimowa, bez danych Klienta. Informacje tekstowe zamieszczane w bileciku nie mogą zawierać treści o charakterze obraźliwym, wulgarnym, itp. Adres mailowy Klienta służy tylko do korespondencji służącej do realizacji zamówienia. W zależności od  wybranej metody płatności, niektóre dane osobowe są przekazane do operatorów systemów płatności w ramach realizacji umowy.

14. INNE UWAGI KOŃCOWE

Zdjęcia i opisy produktów są wyłączną własnością FlowerStory i podlegają ochronie prawa polskiego i międzynarodowego. FlowerStory nie wyraża zgody na wykorzystanie swojej nazwy, logo, regulaminu, opisów produktów oraz zdjęć produktów bez pisemnego zezwolenia FlowerStory nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w świadczeniu usług lub niewykonanie usług spowodowane katastrofami naturalnymi i innymi zdarzeniami losowymi, awariami sieci telekomunikacyjnych i systemów obsługujących płatności elektroniczne. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności FlowerStory zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Klienta o zaistniałej sytuacji, a także o najszybszym możliwym terminie realizacji złożonego zamówienia. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Menu

Ustawienia

Kliknij, aby zobaczyć więcej produktów.
Nie znaleziono żadnych produktów.

Stwórz darmowe konto, aby zapisywać ulubione produkty.

Zaloguj się

Utwórz bezpłatne konto, aby korzystać z listy życzeń.

Zaloguj się